τιποτένιος

Μεταφράσεις

τιποτένιος

bezcenný

τιποτένιος

værdiløs

τιποτένιος

wertlos

τιποτένιος

worthless

τιποτένιος

sin valor

τιποτένιος

arvoton

τιποτένιος

qui ne vaut rien

τιποτένιος

bezvrijedan

τιποτένιος

senza valore

τιποτένιος

価値のない

τιποτένιος

가치 없는

τιποτένιος

waardeloos

τιποτένιος

verdiløs

τιποτένιος

bezwartościowy

τιποτένιος

sem valor

τιποτένιος

бесполезный

τιποτένιος

värdelös

τιποτένιος

ที่ไม่มีคุณค่า

τιποτένιος

değersiz

τιποτένιος

không có giá trị

τιποτένιος

无价值的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close