τι κάνεις

Μεταφράσεις

τι κάνεις

comment vas-tu
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close