τμήμα

Μεταφράσεις

τμήμα

department, section, compartment, segment, partجُزْءٌ, قِسْمčást, odděleníafdeling, delAbteilung, Teildepartamento, parte, secciónosa, osastopartie, servicedio, odjelparte, reparto部分, 部門부, 일부afdeling, onderdeelavdeling, delczęść, działdepartamento, parte, seçãoотдел, частьavdelning, delแผนก, ส่วนหนึ่งbölüm, parçaphần, phòng部分, 部门раздел ('tmima)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. μέρος ενός όλου το αριστερό τμήμα ενός κτιρίουτου εγκεφάλου
2. κλάδος το τμήμα γλωσσολογίας
3. τάξη σχολικής χρονιάς Η έκτη δημοτικού έχει δυο τμήματα.
4. υπηρεσία διοικητικό τμήμα αστυνομικό τμήμα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close