τοίχωμα

Μεταφράσεις

τοίχωμα

WandparedผนังparedemuurالجدارmurWallVäggVæg ('tixoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
επιφάνεια που περιβάλλει κτ τοιχώματα αγγείου τοιχώματα σπηλιάς
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close