τοις μετρητοίς

Μεταφράσεις

τοις μετρητοίς

cash (tismetri'tis)
επίρρημα
σε μετρητά
τα παίρνω όλα στα σοβαρά
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close