τοιχοκολλώ

Μεταφράσεις

τοιχοκολλώ

placarder (tixoko'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κολλάω κτ σε τοίχο τοιχοκολλώ αφίσα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close