τολμηρά

Μεταφράσεις

τολμηρά

(tolmi'ra)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close