τον

Μεταφράσεις

τον

himodeнаilledenelden
αντωνυμία αρσενικό αιτιατική
αυτόν Τον είδα να τρέχει. αυτός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close