τονικός

Μεταφράσεις

τονικός

tonique

τονικός

accentual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close