τονισμός

Μεταφράσεις

τονισμός

accentuation, stressинтонация (toni'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το να βάζω τόνο λάθος τονισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close