τοξίνη

Μεταφράσεις

τοξίνη

toxintoxineToxina毒素พิษtoxina독소tossinaToksintoxineToxin毒素токсинТоксинToxin毒素 (to'ksini)
ουσιαστικό θηλυκό
δηλητηριώδης ουσία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close