τοξίνη

Μεταφράσεις

τοξίνη

toxintoxinetoxinaToxintossinaтоксинtoxineToxinaТоксин毒素毒素Toksin毒素독소Toxinพิษ (to'ksini)
ουσιαστικό θηλυκό
δηλητηριώδης ουσία
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close