τοπωνύμιο

Μεταφράσεις

τοπωνύμιο

Ortsname, Toponym

τοπωνύμιο

toponym

τοπωνύμιο

toponymie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close