τουναντίον

Μεταφράσεις

τουναντίον

on the contrarycontraire (tuna'ndion)
επίρρημα
αντίθετα - Δεν είναι καλή η ιδέα μου; - Τουναντίον, τη βρίσκω εξαιρετική.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close