τουριστικός

(προωθήθηκε από τουριστικό)
Μεταφράσεις

τουριστικός

(turisti'kos) αρσενικό

τουριστική

(turisti'ci) θηλυκό

τουριστικό

touristtouristique (turisti'ko) ουδέτερο
επίθετο
ταξιδιωτικός τουριστικό γραφείο τουριστικός οδηγός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close