τουρνικέ

Μεταφράσεις

τουρνικέ

turnstile

τουρνικέ

tourniquet
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close