τουρτουρίζω

Μεταφράσεις

τουρτουρίζω

shiver

τουρτουρίζω

cailler, geler, peler
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close