τούμπανο

Μεταφράσεις

τούμπανο

('tumbano)
ουσιαστικό ουδέτερο
το τύμπανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close