τρέχει

Μεταφράσεις

τρέχει

('treçi) απρόσωπο (ρήμα)
συμβαίνει Τι τρέχει;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close