τρέχων

Μεταφράσεις

τρέχων

current

τρέχων

courant, actuel

τρέχων

حَالِيّ

τρέχων

aktuální

τρέχων

nuværende

τρέχων

aktuell

τρέχων

actual

τρέχων

tämänhetkinen

τρέχων

trenutni

τρέχων

attuale

τρέχων

現在の

τρέχων

현재의

τρέχων

actueel

τρέχων

gjeldende

τρέχων

aktualny

τρέχων

atual

τρέχων

текущий

τρέχων

aktuell

τρέχων

ปัจจุบัน, เป็นปัจจุบัน, ที่ใช้กันในปัจจุบัน

τρέχων

güncel

τρέχων

hiện hành

τρέχων

当前的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close