τρήμα

Μεταφράσεις

τρήμα

foramen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close