τρία

Μεταφράσεις

τρία

dreithreetritrestre, kolmetroistreтритриثَلاثَةtřitretri3drietretrzytrêstreสามüçbaтриשלוש
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close