τρία

Μεταφράσεις

τρία

dreithreetritrestre, kolmetroistreтритриثَلاثَةtřitretri3drietretrzytrêstreสามüçbaтриשלוש
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αριθμός
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close