τρίμηνο

Μεταφράσεις

τρίμηνο

term, trimester, trimestretrimestretrimestreQuartaltrimestreкварталkwartaaltrimestreالربعkwartałčtvrtletíkvartal四半期분기 ('trimino)
ουσιαστικό ουδέτερο
το διάστημα τριών μηνών
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close