τρίτο

Μεταφράσεις

τρίτο

ثُلْث

τρίτο

třetina

τρίτο

tredjedel

τρίτο

Dritter

τρίτο

third

τρίτο

tercio

τρίτο

kolmasosa

τρίτο

tiers

τρίτο

trećina

τρίτο

terzo

τρίτο

三番目

τρίτο

3분의 1

τρίτο

derde

τρίτο

tredjedel

τρίτο

trzecia

τρίτο

terceiro

τρίτο

треть

τρίτο

tredjedel

τρίτο

เศษหนึ่งส่วนสาม

τρίτο

üçüncü

τρίτο

một phần ba

τρίτο

三分之一
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close