τρίφτης

Μεταφράσεις

τρίφτης

graterrâperaladorgrattugiaReiberaspRaastinralladorRivejernStruhadloRIVJÄRN ('triftis)
ουσιαστικό θηλυκό
το εργαλείο με το οποίο τρίβουμε το τυρί ηλεκτρικός τρίφτης τρίφτης τυριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close