τραγουδάω

Μεταφράσεις

τραγουδάω

(traɣu'ðao)

τραγουδώ

sing (traɣu'ðo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
λέω ένα τραγούδι τραγουδάω παράφωνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close