τραγουδιστός

Μεταφράσεις

τραγουδιστός

(traɣuði'stos) αρσενικό

τραγουδιστή

(traɣuði'sti) θηλυκό

τραγουδιστό

(traɣuði'sto) ουδέτερο
επίθετο
μελωδικός Έχει τραγουδιστή φωνή.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close