τρακ

Μεταφράσεις

τρακ

紧张עצבני긴장nerveux緊張nervösnervösnerviosonervøsประสาทnervous (trak)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
άγχος, αγωνία έχω τρακ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close