τραμ

Μεταφράσεις

τραμ

tram, streetcartramway, tramStraßenbahnтрамвайتَرامtramvajsporvogntranvíaraitiovaunutramvajtram路面電車전차tramsporvogntramwajbonde, carro elétricospårvagnรถรางtramvaytàu điện有轨电车, 电车電車трамвай (tram)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μεταφορικό μέσο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close