τραμπούκος

Μεταφράσεις

τραμπούκος

trabuco

τραμπούκος

bouncer, gorilla, henchman
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close