τρανζίστορ

Μεταφράσεις

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

تَرانْزِسْتُور

τρανζίστορ

tranzistor

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

Transistor

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

transistori

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

tranzistor

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

トランジスター

τρανζίστορ

트랜지스터

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

tranzystor

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

транзистор

τρανζίστορ

transistor

τρανζίστορ

อุปกรณ์กึ่งตัวนำช่วยขยายสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์

τρανζίστορ

transistör

τρανζίστορ

thiết bị bán dẫn

τρανζίστορ

晶体管
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close