τραντάζω

Μεταφράσεις

τραντάζω

shake, jolt, rattle (tra'ndazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ταρακουνάω Μας τράνταξε ο σεισμός.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close