τραπέζιο

Μεταφράσεις

τραπέζιο

trapezoid, trapezeטרפזtrapeziotrapeztrapèzeTrapezтрапец (tra'pezio)
ουσιαστικό ουδέτερο
γεωμετρία γεωμετρικό σχήμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close