τραυματίζομαι

Μεταφράσεις

τραυματίζομαι

hurtse blesser (travma'tizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
πληγώνομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close