τρεκλίζω

Μεταφράσεις

τρεκλίζω

stagger, totter

τρεκλίζω

zigzaguer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close