τρεμουλιάρης

Μεταφράσεις

τρεμουλιάρης

chocho, gagá, senil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close