τρεμούλιασμα

Μεταφράσεις

τρεμούλιασμα

tremor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close