τρεχούμενος λογαριασμός

Μεταφράσεις

τρεχούμενος λογαριασμός

حِسَاب جارٍ

τρεχούμενος λογαριασμός

běžný účet

τρεχούμενος λογαριασμός

lønkonto

τρεχούμενος λογαριασμός

Girokonto

τρεχούμενος λογαριασμός

checking account, current account

τρεχούμενος λογαριασμός

cuenta corriente

τρεχούμενος λογαριασμός

käyttötili

τρεχούμενος λογαριασμός

compte courant

τρεχούμενος λογαριασμός

tekući račun

τρεχούμενος λογαριασμός

conto corrente

τρεχούμενος λογαριασμός

当座預金

τρεχούμενος λογαριασμός

당좌 계정

τρεχούμενος λογαριασμός

lopende rekening

τρεχούμενος λογαριασμός

brukskonto

τρεχούμενος λογαριασμός

rachunek bieżący

τρεχούμενος λογαριασμός

conta corrente

τρεχούμενος λογαριασμός

текущий счет

τρεχούμενος λογαριασμός

checkkonto

τρεχούμενος λογαριασμός

บัญชีกระแสรายวัน

τρεχούμενος λογαριασμός

cari hesap

τρεχούμενος λογαριασμός

tài khoản vãng lai

τρεχούμενος λογαριασμός

活期账户
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close