τριάδα

Μεταφράσεις

τριάδα

trinity, trio (tri'aða)
ουσιαστικό θηλυκό
ομάδα που αποτελείται από τρία άτομα ή αντικείμενα σχηματίζω τριάδα
o Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close