τριγωνικός

(προωθήθηκε από τριγωνικό)
Μεταφράσεις

τριγωνικός

(triɣoni'kos) αρσενικό

τριγωνική

(triɣoni'ci) θηλυκό

τριγωνικό

triangulartriangolaretriangularמשולשdreieckigetriangular三角trekantetالثلاثيtriangulaireสามเหลี่ยม三角 (triɣoni'ko) ουδέτερο
επίθετο
που έχει σχήμα τριγώνου τριγωνικό σχήμα τριγωνική σημαία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close