τρικ

Μεταφράσεις

τρικ

trickトリック (trik)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
τέχνασμα, κόλπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close