τρισεκατομμύριο

Μεταφράσεις

τρισεκατομμύριο

billion, trillion

τρισεκατομμύριο

billion

τρισεκατομμύριο

триллион
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close