τριχωτός

(προωθήθηκε από τριχωτό)
Μεταφράσεις

τριχωτός

(trixo'tos) αρσενικό

τριχωτή

(trixo'ti) θηλυκό

τριχωτό

hairypubescent (trixo'to) ουδέτερο
επίθετο
μαλλιαρός έχω τριχωτά πόδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close