τρομοκρατικός

(προωθήθηκε από τρομοκρατική)
Μεταφράσεις

τρομοκρατικός

(tromokrati'kos)

τρομοκρατική

(tromokrati'ci)

τρομοκρατικό

eerie (tromokrati'ko)
επίθετο
σχετικός με την τρομοκρατία τρομοκρατική επίθεση τρομοκρατική οργάνωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close