τροπολογία

Μεταφράσεις

τροπολογία

amendment

τροπολογία

amendement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close