τροφοδοσία

Μεταφράσεις

τροφοδοσία

(trofoðo'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
εφοδιασμός με τρόφιμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close