τρυγόνι

Μεταφράσεις

τρυγόνι

turtle dove (tri'ɣoni)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος περιστεριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close