τρυπητό

Μεταφράσεις

τρυπητό

passoire
ουσιαστικό ουδέτερο
σύνεργο κουζίνας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close