τρυπτοφάνη

Μεταφράσεις

τρυπτοφάνη

-phane, trypsin, tryptic, tryptophan
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close