τρυφηλός

Μεταφράσεις

τρυφηλός

comfortable, luxurious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close