τρόμος

Μεταφράσεις

τρόμος

terror, dread, consternation, dismay, frightterreur ('tromos)
ουσιαστικό αρσενικό
φόβος, πανικός σκορπάω τον τρόμο έργο τρόμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close